torsdag 24 september 2015

Kopplingen mellan Bild ämnet i grundskolan och programmering

Reflektion på KEA projektet pass 5 programmeringen

Jobbade med struktur och kommentering av kod. Bra som grund för vidare diskussion om vad som ger ett E-, C- och A-betyg vad gäller skolverkets kunskapskrav. Användargränssnitt behandlades och vi hade bra diskussioner över hur man kunde anpassa knappar och boxar så att man utnyttjar varje sida i sin applikation på bästa sätt. Alla hängde med och jobbade på bra. Verkar som att de tycker det är skönt att få jobba själv efter att eleverna har jobbat i grupp med ettorna.
Alltid en utmaning att jobba i grupp även om man har ett gemensamt mål med sitt arbete.

Vissa elever ser man koppla det vi lär oss under programmeringslektionerna till de kemi projekt som vi kör genom att de pratar om det med de andra programmerarna som är i samma projektgrupp.

Dags att ha användargränssnitt på Bild lektionen – kopplingen mellan bildämnet och programmering: Reflektion på KEA projektet pass 6 programmering

Fortsätter att jobba med användargränssnitt och det visar sig att elever inte är så vana vid vad detta är. Lite förvånande att få alla frågor med tanke på att eleverna möter detta hela tiden i alla appar de använder på sin mobil och surfplatta. Kanske detta är något som skulle kunna integreras i grundskolan.
En framtida lektion på Bilden i framtiden: ”I dag ska vi tala om användargränssnitt, vet ni vad det är? ...Vi ska träna på att rita en bra startskärm. Hur tycker ni att en bra startskärm ska se ut? Kan ni ge något exempel?”
Faktum är att redan idag står det under Bild->ämnets syfte:
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.”

Så om man vill plocka in mediet ”appar” och anser att ”appar” ingår i ”bildbudskap… nutid” så tycker jag ovanstående lektionsupplägg för en lektion i bild fungerar redan i dag på vilken grundskola som helst.
Varför inte testa det som finns i denna film
Spola fram till 7 minuter och 40 sekunder för att se vad man skulle kunna göra under en Bild lektion.
För att se vad resultatet kan bli så spola fram till 13 minuter och 30 sekunder för att se resultatet av ett sådant grupparbete.

Reflektion på KEA projektet pass 7

 Samarbete mellan programmerare och kemister.
Grupperna jobbar vidare och nu börjar rollerna sätta sig lite mer och man börjar kunna se simuleringar lite här och var.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar