torsdag 29 november 2012

Välkommen till min GOOC !

Va!?
GOOC!
Jag gick till jobbet i morse medan snön yrde runtomkring mig och funderade på vad jag håller på med i min kurs Matematik 3c.
Jag har alla mina föreläsningar på nätet:
Min playlist för Matematik 3c på YouTube
Jag lägger upp all planering på Google Drive:
Min planering av Matematik 3c
Jag tänker använda antingen YouTube Hangout eller Skype classroom eller ett vanligt Skype gruppmöte kvällen innan nästa matteprov för att alla elever ska få en sista chans att ställa frågor.

MOOC = Massive Open Online Course
wikipedia Massive_open_online_course

Med det jag gör är inte massive, jag har bara en grupp på 14 elever i min klass, alltså är det en
GOOC = Group Open Online Course
eftersom allt jag gör är öppet, det finns online,  det är en kurs men en "massive" kan inte få betyg av att gå denna kurs utan jag sätter betyg bara på 14 stycken elever min grupp av elever.

:)
onsdag 28 november 2012

Nivågruppering eller inte

Har haft utvecklingssamtal med mina elever och börjar känna mig vilse vad gäller nivågruppering.
Problemet är att de duktiga eleverna inte tycker att de vinner något på att hjälpa de svagare eleverna. De menar att detta bara hindrar dem från att komma längre fram i kursen. Jag försöker motivera med att säga att man lär sig något själv när man får höra andras funderingar men det verkar inte vara något som motiverar de starkare eleverna.
Frågan är alltså kan nivågruppering vara till nytta för de starkare eleverna men till skada för de svagare. Att de svagare vinner på att ha starka elever omkring sig som de kan fråga verkar ganska självklart men hindrar detta de starka eleverna från att gå fortare fram i kursen eller att jobba med svårare problem?

"Peter Nyström är universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet och har studerat nivågrupperingar i matematik. Hans studie »Lika barn leka bäst?» ger inga belägg för att de svagare eleverna skulle gynnas av att gå för sig. Det krävs väldigt mycket av läraren för att undvika att en sådan grupp hamnar i en nedåtgående spiral." Se Lärarnas Nyheter

"Peter Nyströms slutsats blir att om några gynnas av nivågruppering så är det de starka eleverna.
— Elitklasser i grundskolan kan säkert vara bra för de starka eleverna, men frågan är vad som händer på de skolor och i de klasser där det inte finns några sådana kvar, säger han."

Så nivågruppering: Ja om man är stark i matematik och Nej om man inte är stark i ämnet.

Ska man satsa på de starka för att Sverige ska klara en framtida konkurrens  av resten av världen eller ska man sats på alla för att alla ska få lika mycket chans att klara sig?

Jag har verkligen inget bra svar på detta!

tisdag 6 november 2012

Respons av elever på flippade klassrummet oktober 2012Jag ville ha feedback på:

Ha filmade föreläsningar

Jobba med uppgifter på lektionerna utan föreläsning i början av varje lektion.

Eleverna svarade:

Bra med lektioner utan genomgångar och bra med youtubefilmer! I helhet = ALLT MYCKET BRA!

Filmer för högre betyg. Svårare filmer inte bara grunderna.

Bra om man kollat. Filmade föreläsningar = kanon. Jobba uppgifter utan föreläsningar = Jättebra om man inte glömt att kolla på filmerna.

Filmer, bra, men det är lite svårt att verkligen tvinga mig att kolla. Fråga vilka filmklipp som var svåra att förstå och gå igenom de klippen på lektionen.

Jag gillar konceptet med att titta på videos och sedan räkna på lektionen. Jag tycker vi fortsätter med det.

Det räcker inte med endast youtube genomgångar. Det bästa skulle vara om du fortsatte med youtube-videorna men även hade genomgångar i början av varje lektion. Youtube-genomgångarna är bra då man vill repetera inför prov. saknar dock matte-diskussionerna.

Min egen reflektion på feedbacken:

Fråga eleverna vad de inte förstått i filmerna, ta upp svårare exempel och använd detta för att ha en mattediskussion i klassrummet. Försök hitta motiverande faktorer för att få eleverna att titta på filmerna.