onsdag 17 juni 2015

Programmering med Touchdevelop.com

Jag har använt många olika programmeringsspråk i min undervisning men just nu använder jag Touchdevelop.com i Programmering 1 kursen. Varför då undrar du?

Eleven ser resultat

Ibland har elever en för naiv uppfattning om hur snabbt de kan göra ett onlinespel efter att de börjat programmera. Jag har då några val som lärare och det är att använda en färdig spelmotor med en ryslig massa färdig kod eller gå igenom en hel del syntax innan vi lyckas producera något som börjar likna ett spel. I Touchdevelop.com är det inte så svårt att få saker och ting att se ut som ett spel ganska fort utan att man behöver blanda in alltför avancerade algoritmer. Touchdevelop.com kan kanske då betraktas som en spelmotor men den är inte gjort enkom för detta syfte, vilket spelmotorer är. Jag kan få in andra sorters program i liknande kod utan att behöva starta om från början efter att jag kanske ”fuskat” genom att tidigare använda en spelmotor.


Eleven behöver inte ladda ner någon extra programvara

Eftersom Touchdevelop.com är ett skriptspråk så kan eleven köra sin kod direkt i en webbläsare istället för att först behöva använda någon övrig programvara som ska kompilera koden och sen köra den kod som kompilerats. Att kunna skriva koden direkt i webbläsaren är praktiskt på så sätt att jag kan använda vilket operativsystem som helst, Windows, Linux, MacOS , Android o.s.v. samt att eleven kan jobba med koden även i sin surfplatta eller mobiltelefon var eleven än är så länge den har en Internetuppkoppling.

Eleven kan dela med sig av sitt resultat snabbt

När eleven har programmerat klart sitt spel eller någon annan programvara så vill eleven visa vad den gjort. Att kunna visa en färdig produkt är något som ger mersmak för att lära sig mer. Med några få klick kan eleven skapa en webbapplikation i HTML5 av den kod eleven producerat i Touchdevelop.com och skicka en adress till sin kompis eller någon annan som den vill visa vad den gjort. Att ha möjlighet att publicera något så att hela världen kan komma åt det man gjort är viktigt i den globala byn vi lever i 2015. Man kan också exportera sin applikation till App Studio (Windows och Windows Phones), Cordova applikation för iOS, Android och Windows, Azure Web Apps samt några andra varianter. https://www.touchdevelop.com/docs/exporttoapp Jag tycker att det är viktigt att som elev på gymnasiet få se vilka möjligheter det finns att nå en världsvid marknad och kanske i framtiden kunna tjäna pengar på sin programmering.
Vän av ordning säger kanske att Touchdevelop.com inte är något objektorienterat språk så det går inte att använda i Programmering 1 kursen. Om man tittar på vad Skolverket skriver om Programmering 1 kursen så står det: ”Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska stödja objektorientering på ett påtagligt sätt.”

Så det går utmärkt att använda detta språk i t.ex. ett större projekt i Programmering 1 kursen och sen gå över till ett mer objektorienterat språk. Jag använder Java, som ett objektorienterat språk, senare i Programmering 1 kursen.tisdag 16 juni 2015

Skolverket naturvetenskap och tekniksatsning 2014-2016

Målet för Skolverket med denna satsning är att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Denna satsning vänder sig till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman.

Skolverket ska lägga ut/lagt ut undervisningsstöd för lärare, man har genomfört/genomför en konferensserie för lärare och skolledare i gymnasieskolan. Man har också ett nationellt nätverk med NT-utvecklare (dock inte på gymnasienivå).

Konferenser

Konferensserierna riktar sig till gymnasielärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik samt skolledare. Anmälan till träffarna görs på Skolverkets webbplats några veckor innan respektive konferenstillfälle. 

Tid och plats

Ort
Datum
Västerås
12 november 2013
12 februari 2014
16 oktober 2014
Skelleftå
6 maj 2014
24 september 2014
18 februari 2015
Norrköping
19 november 2014
4 mars 2015
16 september 2015
Skövde
14 oktober 2015
2 mars 2016
21 september 2016
Kristianstad
18 november 2015
6 april 2016
5 oktober 2016
Stockholm
1 oktober 2015
18 februari 2016
17 november 2016
På varje ort arrangeras en konferensserie i tre steg utspritt över tre terminer.  
Jag var själv med i Skellefteå 18 februari 2015 och jag tror alla som jobbar med Teknik och Naturvetenskap kommer att tycka att konferenserna är intressanta.

På www.skolverket.se/nt under Gymnasieutbildning->Ämnesövergripande

Kan du läsa:
Ett sätt för dig som lärare att skapa helheter i elevernas utbildning är att samarbeta med kollegor i andra ämnen. Ämnesplanernas mål liknar ofta varandra, olika ämnen emellan. Även olika ämnens centrala innehåll kan ha många beröringspunkter som öppnar för ämnesövergripande arbetsområden. 
Du som har en eller flera kollegor som du planerar samarbeten med - här finns stödmaterial för dig. Alla material är användbara i enskilda ämnen också.

Nytt stödmaterial under våren 2016 programmering och kemi

Jag kommer tillsammans med en kemilärare att under hösten 2015 jobba fram ett material där vi arbetar med de tre aggregationsformerna, fast flytande och gas. Jag kommer i min kurs Programmering 1 att ta två elever och sätta ihop dem med tre elever som läser Kemi 1. Denna grupp ska sen utveckla en app som går att köra i en mobiltelefon/surfplatta och som ska simulera dessa aggregationsformer på något sätt. Tanken med detta är att genom att jobba med de modeller som finns för atomer och molekyler fördjupa förståelsen av atomer, molekyler och bindningar m.m. i Kemi 1 och i Programmering 1 lära sig grundläggande programmering samt jobba i skarpt läge med extern (kemi eleverna) uppdragsgivare. Förutom detta så ska de utveckla sin förmåga att jobba i grupp i projektform. Planera, genomföra och redovisa sitt resultat. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa dem att ha väl på fötterna när de i årskurs 3 ska göra sitt gymnasiearbete. Kommer att uppdatera hur det går under hösten på denna blogg.