fredag 11 september 2015

Nu har vi startat kemi- och programmeringsprojektet!

I våras berättade jag att jag och en kemilärare jobbar med ett projekt där ettor på TE som läser Kemi 1 kursen och 2:or som läser Programmering 1 kursen jobbar ihop för att göra en app till mobiler som ska simulera fast flytande och gasform. Nu är vi igång och här nedan har ni reflektion av pass 1 och pass 2.

Reflektion på KEA projektet pass 1

Ett projekt i programmering 1 och kemi 1.

Att jobba i grupp

Alla vet hur svårt det kan vara att jobba i grupp. Som lärare måste man vara tydlig med vad man förväntar av eleverna. Ta fram ett projektdirektiv som talar om för gruppen vad projektet går ut på, vad lärarna har för mål för grupperna och vad det är för resultat som lärarna vill se i slutet av projektet. Motivera eleverna med mål som dels finns i kursplanen och dels övergripande mål som t.ex. 24 century leraning skills ( http://www.p21.org/  )  och att lära sig dela upp större uppgifter i mindre, fördela dem i gruppen och ta ansvar för sin del av uppgifterna. Eftersom det är viktigt att varje gruppmedlem vet vad den ska göra är det viktigt att rollfördela för att dela upp ansvarsområden. Innan gruppen gör det så är det bra om gruppen vet något om varje person i gruppen. Någon eller några lärakännavarandra övningar behövs innan rollerna spikas. När man sen ska planera sitt projekt så är det nödvändigt med en projektplan där lärarna beskriver i stora drag om vad som kommer att behandlas i detta projekt. Att ha en actionpointlista där eleverna kan dela upp uppgifterna är bra för det blir visuellt vem som gör vad just nu samt vad som redan är utfört och vad som behöver göras i framtiden. Ingen i gruppen behöver fundera vad man ska göra innan nästa möte äger rum.

Gymnasiearbete

Att jobba i projektform i grupp är ett utmärkt sätt att förbereda för gymnasiearbetet i årskurs 3 på gymnasiet. Man tränar eleverna i eget arbete och även att skriva en projektrapport. Nu behöver ju kanske inte projektrapporterna i åk 1 och 2 vara lika utförliga som i åk 3 men de kan åtminstone träna i att skriva rätt saker under rätt rubrik och att jobba med något utifrån en frågeställning.


Reflektion på KEA projektet pass 2 programmeringen


Motivationen att lära sig koda när man vet att man har en extern uppdragsgivare verkar högre än om eleverna inte lika lätt kan se en helhet och sammanhang. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar