onsdag 12 september 2012

Flippa klassrummet - reflektion 1

Efter att kört ett flippat klassrum i ungefär två veckor i matematik 3c kursen på gymnasiet med elever på Teknikprogrammet så har jag upptäckt
 • att eleverna använder 1-1 datorerna till att titta på mina YouTubefilmer i matematik även under lektionstid och inte bara hemma.
 • att eleverna använder 1-1 datorerna till att så gått som bara titta på mattefilmer. Att jämföra med tidigare när det var mycket annan aktivitet på datorerna som inte hade med matte att göra.
 • att eleverna verkar ta mer ansvar för sin egen undervisning.
 • att jag får mer tid att hjälpa eleverna.
 • att de inte ger mycket feedback på de postitlappar som jag har med men däremot ger kommentarer under mina YouTubefilmerna som jag kan besvara. Titta t.ex. på kommentaren under denna film https://www.youtube.com/watch?v=DO_Ax10Ow-o
 • att de planerar sin undervisning själv med hjälp av de räkneschema och framstegskort som jag delat ut.

söndag 2 september 2012

Målen för matematikämnet del 2

Jag lovade att återkomma med hur eleverna såg på de olika förmågorna i matematikämnet. När jag frågade min grupp elever vad de trodde att begreppsförmåga är och vad ett begrepp är fick jag följande svar:

 • Olika hjälpmedel som formler
 • Som när man använder subtraktion i olika processer
 • Som ett räknesätt
 • Olika kapitel i matteboken
 • Kunna använda och förstå matematiska ord
 • Själva formeln för att lösa matematiska problem
Så för de flesta elever var ordet begrepp inte speciellt klart. Vilket belyser vikten av att man som mattelärare diskuterar vad de olika förmågorna står för och betyder (se ett tidigare blogginlägg där jag går igenom alla förmågor). Gör man inte det så tror jag inte gymnasieeleven har en chans att förstå vad eleven ska sträva mot för mål i matematikämnet.

/Mikael