fredag 11 september 2015

Kemi- och programmeringsprojektet reflektion pass 3 och 4

Reflektion på KEA projektet pass 3

Gruppernas arbete flyter på. I vissa grupper har man svårt att samlas kring uppgiften och där börjar de mer ambitiösa jobba och de andra med lägre ambitionsnivå sitter i värsta fall bara och fördriver tiden. Detta trots att alla grupper har under detta pass fått tydliga direktiv om vad som ska prioriteras. Det viktigaste med detta pass är att börja jobba fram ett användargränssnitt dels med hjälp av marvelapp https://marvelapp.com/ och dels med egna skisser på papper. Detta är viktigt eftersom alla i gruppen måste få någon form av bild av vad det är för app man håller på att utveckla. Många grupper fungerar dock bra och kommer en bit med användargränssnittet. Alla grupper har till slut lyckats skapa ett gemensamt dokument i molnet som delas med gruppens medlemmar och lärarna i projektet.
Bilder från arbetspasset:


 Använder ritprogrammet Paint för att skapa olika skärmsidor i sin framtida app. Marvelapp https://marvelapp.com/ används för att få en interaktion mellan app och användare medan man fortfarande befinner sig i ett design läge.


Projektrapporten, som ligger i molnet så att alla i gruppen kan skriva i det, uppdateras med alla designförslag som kommer in under rubriken Resultat.


Även skisser fotograferas med mobilen och läggs sedan upp i dokumentet.
En mängd skisser på användargränssnitt producerades.


Reflektion på KEA projektet pass 4 programmeringen

Genomgång i programmering med hjälp av skriptet ballinferno. Alla elever hänger med och visar nyfikenhet och ställer extra frågor. Motivationen är hög att lära sig använda programmeringsspråket. När första enkla simuleringen av två bollar visas på deras skärm så är det många som vill lära sig mer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar