torsdag 24 september 2015

Kopplingen mellan Bild ämnet i grundskolan och programmering

Reflektion på KEA projektet pass 5 programmeringen

Jobbade med struktur och kommentering av kod. Bra som grund för vidare diskussion om vad som ger ett E-, C- och A-betyg vad gäller skolverkets kunskapskrav. Användargränssnitt behandlades och vi hade bra diskussioner över hur man kunde anpassa knappar och boxar så att man utnyttjar varje sida i sin applikation på bästa sätt. Alla hängde med och jobbade på bra. Verkar som att de tycker det är skönt att få jobba själv efter att eleverna har jobbat i grupp med ettorna.
Alltid en utmaning att jobba i grupp även om man har ett gemensamt mål med sitt arbete.

Vissa elever ser man koppla det vi lär oss under programmeringslektionerna till de kemi projekt som vi kör genom att de pratar om det med de andra programmerarna som är i samma projektgrupp.

Dags att ha användargränssnitt på Bild lektionen – kopplingen mellan bildämnet och programmering: Reflektion på KEA projektet pass 6 programmering

Fortsätter att jobba med användargränssnitt och det visar sig att elever inte är så vana vid vad detta är. Lite förvånande att få alla frågor med tanke på att eleverna möter detta hela tiden i alla appar de använder på sin mobil och surfplatta. Kanske detta är något som skulle kunna integreras i grundskolan.
En framtida lektion på Bilden i framtiden: ”I dag ska vi tala om användargränssnitt, vet ni vad det är? ...Vi ska träna på att rita en bra startskärm. Hur tycker ni att en bra startskärm ska se ut? Kan ni ge något exempel?”
Faktum är att redan idag står det under Bild->ämnets syfte:
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.”

Så om man vill plocka in mediet ”appar” och anser att ”appar” ingår i ”bildbudskap… nutid” så tycker jag ovanstående lektionsupplägg för en lektion i bild fungerar redan i dag på vilken grundskola som helst.
Varför inte testa det som finns i denna film
Spola fram till 7 minuter och 40 sekunder för att se vad man skulle kunna göra under en Bild lektion.
För att se vad resultatet kan bli så spola fram till 13 minuter och 30 sekunder för att se resultatet av ett sådant grupparbete.

Reflektion på KEA projektet pass 7

 Samarbete mellan programmerare och kemister.
Grupperna jobbar vidare och nu börjar rollerna sätta sig lite mer och man börjar kunna se simuleringar lite här och var.fredag 11 september 2015

Kemi- och programmeringsprojektet reflektion pass 3 och 4

Reflektion på KEA projektet pass 3

Gruppernas arbete flyter på. I vissa grupper har man svårt att samlas kring uppgiften och där börjar de mer ambitiösa jobba och de andra med lägre ambitionsnivå sitter i värsta fall bara och fördriver tiden. Detta trots att alla grupper har under detta pass fått tydliga direktiv om vad som ska prioriteras. Det viktigaste med detta pass är att börja jobba fram ett användargränssnitt dels med hjälp av marvelapp https://marvelapp.com/ och dels med egna skisser på papper. Detta är viktigt eftersom alla i gruppen måste få någon form av bild av vad det är för app man håller på att utveckla. Många grupper fungerar dock bra och kommer en bit med användargränssnittet. Alla grupper har till slut lyckats skapa ett gemensamt dokument i molnet som delas med gruppens medlemmar och lärarna i projektet.
Bilder från arbetspasset:


 Använder ritprogrammet Paint för att skapa olika skärmsidor i sin framtida app. Marvelapp https://marvelapp.com/ används för att få en interaktion mellan app och användare medan man fortfarande befinner sig i ett design läge.


Projektrapporten, som ligger i molnet så att alla i gruppen kan skriva i det, uppdateras med alla designförslag som kommer in under rubriken Resultat.


Även skisser fotograferas med mobilen och läggs sedan upp i dokumentet.
En mängd skisser på användargränssnitt producerades.


Reflektion på KEA projektet pass 4 programmeringen

Genomgång i programmering med hjälp av skriptet ballinferno. Alla elever hänger med och visar nyfikenhet och ställer extra frågor. Motivationen är hög att lära sig använda programmeringsspråket. När första enkla simuleringen av två bollar visas på deras skärm så är det många som vill lära sig mer.
Nu har vi startat kemi- och programmeringsprojektet!

I våras berättade jag att jag och en kemilärare jobbar med ett projekt där ettor på TE som läser Kemi 1 kursen och 2:or som läser Programmering 1 kursen jobbar ihop för att göra en app till mobiler som ska simulera fast flytande och gasform. Nu är vi igång och här nedan har ni reflektion av pass 1 och pass 2.

Reflektion på KEA projektet pass 1

Ett projekt i programmering 1 och kemi 1.

Att jobba i grupp

Alla vet hur svårt det kan vara att jobba i grupp. Som lärare måste man vara tydlig med vad man förväntar av eleverna. Ta fram ett projektdirektiv som talar om för gruppen vad projektet går ut på, vad lärarna har för mål för grupperna och vad det är för resultat som lärarna vill se i slutet av projektet. Motivera eleverna med mål som dels finns i kursplanen och dels övergripande mål som t.ex. 24 century leraning skills ( http://www.p21.org/  )  och att lära sig dela upp större uppgifter i mindre, fördela dem i gruppen och ta ansvar för sin del av uppgifterna. Eftersom det är viktigt att varje gruppmedlem vet vad den ska göra är det viktigt att rollfördela för att dela upp ansvarsområden. Innan gruppen gör det så är det bra om gruppen vet något om varje person i gruppen. Någon eller några lärakännavarandra övningar behövs innan rollerna spikas. När man sen ska planera sitt projekt så är det nödvändigt med en projektplan där lärarna beskriver i stora drag om vad som kommer att behandlas i detta projekt. Att ha en actionpointlista där eleverna kan dela upp uppgifterna är bra för det blir visuellt vem som gör vad just nu samt vad som redan är utfört och vad som behöver göras i framtiden. Ingen i gruppen behöver fundera vad man ska göra innan nästa möte äger rum.

Gymnasiearbete

Att jobba i projektform i grupp är ett utmärkt sätt att förbereda för gymnasiearbetet i årskurs 3 på gymnasiet. Man tränar eleverna i eget arbete och även att skriva en projektrapport. Nu behöver ju kanske inte projektrapporterna i åk 1 och 2 vara lika utförliga som i åk 3 men de kan åtminstone träna i att skriva rätt saker under rätt rubrik och att jobba med något utifrån en frågeställning.


Reflektion på KEA projektet pass 2 programmeringen


Motivationen att lära sig koda när man vet att man har en extern uppdragsgivare verkar högre än om eleverna inte lika lätt kan se en helhet och sammanhang.