måndag 17 mars 2014

Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 1

Jag har varit i Barcelona och träffat lärare från en mängd länder och vill gärna dela med mig lite av alla intryck. Här kommer första delen av mina intryck.


På Microsofts Global Forum i Barcelona 2014 så jobbade vi mycket med 21 century learning design och jag ska här nedan försöka förklara vad det är.

De hela har att göra med den värld som vi lever i idag och vilka förmågor som våra elever måste utveckla för att klara sig så bra som möjligt i denna.

I och med att vi ständigt är uppkopplade till Internet så har vi möjligheter att komma åt en enormt stor och föränderlig kunskapsmassa om allt möjligt . Vi har också möjlighet att på helt nya sätt samarbeta med människor från hela världen. Eftersom kunskapsmassan är så föränderlig och stor så måste vi lära oss att dels hitta ny information och dels använda det vi redan vet i nya situationer.
 
Så vilka är delarna i 21 CLD? ( Det finns en femgradig skala när det gäller alla dessa delar. Tänkte ta upp detta i senare  bloggar. )

Collaboration - Samarbeta
Att lära sig samarbeta och jobba i grupp är viktigare än någonsin för att klara sig i denna internationella värld.

Knowledge construction - Kunskapsskapande
Begreppet "ha kunskap om" har gått från att betyda konsumera, komma ihåg och reproducera information till att betyda att den som lär sig aktivt konstruerar förståelse för att sedan skapa kunskap som är ny och användbar för personen ifråga. Aktiv förståelse kommer när den som lär sig är djupt engagerad i relevanta idéer, ämnen och frågor. Har möjligheter att se kopplingar, mönster och samband.

Self regulation - Självkorrigerande
Tidigare har det varit så att lärare har organiserat och dikterat elevers lärande. Det elever måste lära sig nu är att ta ansvar för sitt eget lärande. De måste lära sig att ta egna beslut baserade på tydliga lärande mål och kriterier för att lyckas. Planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Lära sig använda feedback på ett konstruktivt sätt.
 
Realworld problemsolving and innovation - Verklighetsnära problemlösning och innovationer
I en ständigt föränderlig och komplex värld blir det viktigare och viktigare att bli en innovativ problemlösare. Detta kan man utveckla genom att vara engagerad i verklighetsnära ämnen, möjligheter, utmaningar och problem för en verklig publik. Skapa, designa och testa sina lösningar och idéer.

Use of ICT for learning - Använda IKT i undervisningen
Istället för att bara använda IKT för att presentera och konsumera information använder man IKT för att förändra lärandet och upplevelserna i samband med lärande på helt nya sätt. Sätt som inte var möjliga förr.

Skillful communications - Skicklig kommunikation
I dagens samhälle finns det många sätt att kommunicera på. Inte bara muntligen eller skriftligen. Man kan använda bilder av olika slag, ljudfiler, film och en mängd andra former av digitala presentationer. Här gäller det att använda det format och den form som passar innehållet och publiken den är tänkt för.

…fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar