tisdag 9 oktober 2012

Flippa klassrummet - reflektion 2

Jag måste bara få uttrycka min glädje över detta sätt att arbeta på. För att bara återknyta till dagens lektion i matematik 3c kursen så

  • eleverna styr vad jag går igenom på whiteboarden istället för att jag "tvingar" dem lyssna på någon föreläsning som jag förberett (den hade de ju i läxa som film på YouTube). Detta leder i sin tur till att de lyssnar uppmärksamt för de är ju de som ber mig gå igenom något för dem.
  • jag har mer tid med saker jag helt försakade förrut som att diskutera olika begrepp i matematik. Jag har gett alla elever i klassen ett begrepp var som de får definiera, representera på något sätt, relatera till andra begrepp och beskriva egenskaper på. Idag jobbade vi med begreppet nollställe och de var en elev som ledde klassen och mig in i nollställets begreppsvärld.
/en lycklig lärare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar