tisdag 6 november 2012

Respons av elever på flippade klassrummet oktober 2012Jag ville ha feedback på:

Ha filmade föreläsningar

Jobba med uppgifter på lektionerna utan föreläsning i början av varje lektion.

Eleverna svarade:

Bra med lektioner utan genomgångar och bra med youtubefilmer! I helhet = ALLT MYCKET BRA!

Filmer för högre betyg. Svårare filmer inte bara grunderna.

Bra om man kollat. Filmade föreläsningar = kanon. Jobba uppgifter utan föreläsningar = Jättebra om man inte glömt att kolla på filmerna.

Filmer, bra, men det är lite svårt att verkligen tvinga mig att kolla. Fråga vilka filmklipp som var svåra att förstå och gå igenom de klippen på lektionen.

Jag gillar konceptet med att titta på videos och sedan räkna på lektionen. Jag tycker vi fortsätter med det.

Det räcker inte med endast youtube genomgångar. Det bästa skulle vara om du fortsatte med youtube-videorna men även hade genomgångar i början av varje lektion. Youtube-genomgångarna är bra då man vill repetera inför prov. saknar dock matte-diskussionerna.

Min egen reflektion på feedbacken:

Fråga eleverna vad de inte förstått i filmerna, ta upp svårare exempel och använd detta för att ha en mattediskussion i klassrummet. Försök hitta motiverande faktorer för att få eleverna att titta på filmerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar