måndag 13 augusti 2012

Flipped classroom post-it feedback progresscard

I höst ska jag försöka mig på att praktisera det flippade klassrummet eller flipped classroom. Hoppas att detta ska ge mig mer lektionstid till att göra andra saker än att hålla föreläsningar inför ett gäng elever. Tänkte att jag ska använda denna tid som jag "får" genom att praktisera andra saker som jag tror på t.ex.

  • Post-it feedback. Jag ska ge eleverna möjlighet att varje vecka ge mig feedback på min undervisning. Tänkte lägga upp det så att de får post-it lappar som de skriver: Vad jag ska fortsätta med. Vad jag ska sluta med och vad jag ska börja med i min undervisning.
  • Framstegskort (progress card) där eleverna själva ska få skriva ner vad de har för delmål i matematik kursen samt vad de har klarat av och hur de ligger till i kursen. Dessa delmål ska föregås av att vi som klass sätter upp huvudmål för matematik 3c kursen och jobbar utefter det nationella provet VT2013 som deadline.
  • Learning by Teaching där eleverna kommer att få olika avsnitt av kursen som de ska förklarar för resten av klassen med de hjälpmedel och sätt som de väljer själva.
Får se hur det går. Man har alltid så höga ambitioner i början av en termin.

/Mikael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar