tisdag 16 juni 2015

Skolverket naturvetenskap och tekniksatsning 2014-2016

Målet för Skolverket med denna satsning är att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Denna satsning vänder sig till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman.

Skolverket ska lägga ut/lagt ut undervisningsstöd för lärare, man har genomfört/genomför en konferensserie för lärare och skolledare i gymnasieskolan. Man har också ett nationellt nätverk med NT-utvecklare (dock inte på gymnasienivå).

Konferenser

Konferensserierna riktar sig till gymnasielärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik samt skolledare. Anmälan till träffarna görs på Skolverkets webbplats några veckor innan respektive konferenstillfälle. 

Tid och plats

Ort
Datum
Västerås
12 november 2013
12 februari 2014
16 oktober 2014
Skelleftå
6 maj 2014
24 september 2014
18 februari 2015
Norrköping
19 november 2014
4 mars 2015
16 september 2015
Skövde
14 oktober 2015
2 mars 2016
21 september 2016
Kristianstad
18 november 2015
6 april 2016
5 oktober 2016
Stockholm
1 oktober 2015
18 februari 2016
17 november 2016
På varje ort arrangeras en konferensserie i tre steg utspritt över tre terminer.  
Jag var själv med i Skellefteå 18 februari 2015 och jag tror alla som jobbar med Teknik och Naturvetenskap kommer att tycka att konferenserna är intressanta.

På www.skolverket.se/nt under Gymnasieutbildning->Ämnesövergripande

Kan du läsa:
Ett sätt för dig som lärare att skapa helheter i elevernas utbildning är att samarbeta med kollegor i andra ämnen. Ämnesplanernas mål liknar ofta varandra, olika ämnen emellan. Även olika ämnens centrala innehåll kan ha många beröringspunkter som öppnar för ämnesövergripande arbetsområden. 
Du som har en eller flera kollegor som du planerar samarbeten med - här finns stödmaterial för dig. Alla material är användbara i enskilda ämnen också.

Nytt stödmaterial under våren 2016 programmering och kemi

Jag kommer tillsammans med en kemilärare att under hösten 2015 jobba fram ett material där vi arbetar med de tre aggregationsformerna, fast flytande och gas. Jag kommer i min kurs Programmering 1 att ta två elever och sätta ihop dem med tre elever som läser Kemi 1. Denna grupp ska sen utveckla en app som går att köra i en mobiltelefon/surfplatta och som ska simulera dessa aggregationsformer på något sätt. Tanken med detta är att genom att jobba med de modeller som finns för atomer och molekyler fördjupa förståelsen av atomer, molekyler och bindningar m.m. i Kemi 1 och i Programmering 1 lära sig grundläggande programmering samt jobba i skarpt läge med extern (kemi eleverna) uppdragsgivare. Förutom detta så ska de utveckla sin förmåga att jobba i grupp i projektform. Planera, genomföra och redovisa sitt resultat. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa dem att ha väl på fötterna när de i årskurs 3 ska göra sitt gymnasiearbete. Kommer att uppdatera hur det går under hösten på denna blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar