fredag 13 juni 2014

21 Century Learning Design Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 3

Microsoft Global Forum i Barcelona 2014
En av förmågorna i 21CLD är samarbetsförmåga.

De fem nivåerna är:Att elever jobbar i par eller i grupp kan också inbegripa personer utanför klassrummet. Det kan vara elever från andra klasser eller skolor, experter utanför skolan o.s.v.
Delat ansvar är mer än att bara hjälpa varandra, eleverna måste ha ett gemensamt ansvar för arbetet och det resultat som produceras.
Viktiga beslut tas tillsammans som innehållet i deras arbete, planerna och metoderna för att genomföra arbetet däribland rollerna och ansvaret i gruppen och beslut angående den färdiga produkten angående design som påverkar det slutliga resultatet.
Elevernas arbete är beroende av varandra när alla elever måste delta för att gruppen ska lyckas med sitt arbete.
Genom att arbeta med sina elever enligt detta mönster ökar man förhoppningsvis elevernas samarbetsförmåga som är så viktig i vår internationella värld.
Mer om detta hittar du här: http://www.pil-network.com/pd/21CLD/Overview
/Mikael

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar