söndag 2 september 2012

Målen för matematikämnet del 2

Jag lovade att återkomma med hur eleverna såg på de olika förmågorna i matematikämnet. När jag frågade min grupp elever vad de trodde att begreppsförmåga är och vad ett begrepp är fick jag följande svar:

  • Olika hjälpmedel som formler
  • Som när man använder subtraktion i olika processer
  • Som ett räknesätt
  • Olika kapitel i matteboken
  • Kunna använda och förstå matematiska ord
  • Själva formeln för att lösa matematiska problem
Så för de flesta elever var ordet begrepp inte speciellt klart. Vilket belyser vikten av att man som mattelärare diskuterar vad de olika förmågorna står för och betyder (se ett tidigare blogginlägg där jag går igenom alla förmågor). Gör man inte det så tror jag inte gymnasieeleven har en chans att förstå vad eleven ska sträva mot för mål i matematikämnet.

/Mikael


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar